Izjava o privatnosti

Zaštita osobnih i povjerljivih podataka 

Sukladano Zakonu o zaštiti osobnih podataka, CAESAREA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca samo u svrhu s kojom su kupci upoznati, a to je zaključenje i izvršenje ugovora te takve podatke kupci daju svojevoljno.
Prodavatelj kupca unaprijed obavješćuje o mogućnosti korištenja osobnih podataka u marketinške svrhe i pravu da se tome usprotivi. Ukoliko se kupac protivi, Prodavatelj njegove osobne podatke neće koristiti u marketinške svrhe.  
Pristup osobim podacima kupca kao i drugim povjerljivim podacima koje kupac ustupi Prodavatelju u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora, imaju samo oni zaposlenici i suradnici Prodavatelja koji sudjeluju u postupku zaključenja i ispunjenja ugovora te su svi vezani obvezom čuvanja tajnosti takvih podataka te postupaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. 
Sukladano Zakonu o zaštiti osobnih podataka, trgovačko društvo CAESAREA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca samo u svrhu s kojom su kupci upoznati, a to je zaključenje i izvršenje ugovora te takve podatke kupci daju svojevoljno.
Prodavatelj kupca unaprijed obavješćuje o mogućnosti korištenja osobnih podataka u marketinške svrhe i pravu da se tome usprotivi. Ukoliko se kupac protivi, Prodavatelj njegove osobne podatke neće koristiti u marketinške svrhe.
 
Pristup osobim podacima kupca kao i drugim povjerljivim podacima koje kupac ustupi Prodavatelju u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora, imaju samo oni zaposlenici i suradnici Prodavatelja koji sudjeluju u postupku zaključenja i ispunjenja ugovora te su svi vezani obvezom čuvanja tajnosti takvih podataka te postupaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.